مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

برگزاری دوره های نظام مهندسی -13980125

 مرکز آموزش های آزاد و نظام مهندسی دانشگاه شهید رجائی

دانشگاه شهید رجائی در راستای تحقق اهداف نظام مهندسی، با
.مجوز رسمی، برگزار می کند 

 دوره های ورود به حرفه و ارتقاء پایه
کلیه رشته ها (معماری-عمران-مکانیک-برق-نقشه برداری)

زیر نظر  اساتید مجرب سازمان نظام مهندسی
امکان استفاده از خوابگاه برای مهندسین مهمان
امکان استفاده رایگان از پارکینگ برای مهندسین

جهت ثبت نام به پرتال نظام مهندسی مراجعه کنید
edu.tceo.ir   :  پرتال نظام مهندسی 
@sru_nezam   :  ایمیل دانشگاه
 021-22970058 : تلفن تماس
09383083235 : موبایل

منوها