مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

برگزاری دوره های نظام مهندسی -13980125

 مرکز آموزش های آزاد و نظام مهندسی دانشگاه شهید رجائی

دانشگاه شهید رجائی در راستای تحقق اهداف نظام مهندسی، با
.مجوز رسمی، برگزار می کند 

 دوره های ورود به حرفه و ارتقاء پایه
کلیه رشته ها (معماری-عمران-مکانیک-برق-نقشه برداری)

زیر نظر  اساتید مجرب سازمان نظام مهندسی
امکان استفاده از خوابگاه برای مهندسین مهمان
امکان استفاده رایگان از پارکینگ برای مهندسین

جهت ثبت نام به پرتال نظام مهندسی مراجعه کنید
edu.tceo.ir   :  پرتال نظام مهندسی 
@sru_nezam   :  ایمیل دانشگاه
 021-22970058 : تلفن تماس
09383083235 : موبایل

مرکز آموزش های آزاد

دوره: تربیت کارشناس تاسیسات مکانیکی
مدت دوره: 150
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال:
قیمت با تعرفه آزاد به ریال:
دوره: آموزش مباني ايمني بهداشت و محيط زيست (HSE)
مدت دوره: 8 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 500000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 500000
دوره: برق صنعتی
مدت دوره: 24 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال:
قیمت با تعرفه آزاد به ریال:
دوره: آموزش شیوه طراحی و اسکیس های معماری
مدت دوره: 40 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 7000000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 10000000
دوره: کارگاه فن بیان و سخنوری
مدت دوره: 12 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 500000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 2500000
دوره: آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه
مدت دوره: 24 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 500000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 1000000