مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه شهید رجایی

صفحات

 
دوره های برگزار شده پیشین مرکزدوره آموزش خلاقیت با رنگ و فناوری پتینه کاری

دوره آموزش سقف کشسان و اپکسی

دوره آموزش شیوه طراحی و اسکیس های معماری

دوره آموزش کاربرد متلب در برنامه نویسی و عملیات ریاضی

دوره آموزش پایش شبکه های میکروژئودزی

دوره آموزش تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS)

آموزش ICT کودک و نوجوان

دوره های ترمیک کودکان و نوجوانان(انگلیسی، آلمانی و فرانسه)

مرکز آموزش های آزاد

دوره: تربیت کارشناس تاسیسات مکانیکی
مدت دوره: 150
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال:
قیمت با تعرفه آزاد به ریال:
دوره: آموزش مباني ايمني بهداشت و محيط زيست (HSE)
مدت دوره: 8 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 500000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 500000
دوره: برق صنعتی
مدت دوره: 24 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال:
قیمت با تعرفه آزاد به ریال:
دوره: آموزش شیوه طراحی و اسکیس های معماری
مدت دوره: 40 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 7000000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 10000000
دوره: کارگاه فن بیان و سخنوری
مدت دوره: 12 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 500000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 2500000
دوره: آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه
مدت دوره: 24 ساعت
قیمت با تعرفه دانشجویی به ریال: 500000
قیمت با تعرفه آزاد به ریال: 1000000